Gmina Chynów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dokonała modernizacji oświetlenia w zakresie wymiany lamp oświetleniowych sodowych na energooszczędne Led.

- wymienione zostały 46 szt. opraw na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 50 w miejscowości Drwalew,

- wymienione zostały 14 szt. opraw na kładce dla pieszych w miejscowości Sułkowice,

- wymienione zostały 86 szt. opraw na Węzeł Chynów.

Inwestycja wpłynie na znaczne zmniejszenie zużycia energii niż tradycyjne źródła światła, poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.