2 listopada 2023 roku podczas Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RPw Chynowie zostałprzekazany sprzęt dofinansowany przez samorząd gminy Chynów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych: Chynów, Drwalew, Machcin, oraz Janów.

Rada Gminy Chynów przyznała dotacje przekazane jednostkom OSP na wkład własny realizowanych przez nich zadań w ramach otrzymanych dofinansowań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Podczas przekazania sprzętu, Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski podkreślił – „Każda z naszych Ochotniczych Straży Pożarnych pełni istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Aby jednostki OSP mogły efektywnie wykonywać swoją misję, niezbędne jest ich odpowiednie wyposażenie, które umożliwia skuteczną interwencję w sytuacjach kryzysowych. Dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości ochrony i wsparcia.”