Drodzy Mieszkańcy,

w związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w sprawie jakości wody do spożywania pochodzącej z wodociągu publicznego Drwalew zaopatrującego miejscowości: Drwalew, Kukały, Wola Kukalska, Drwalewice, Milanów, Adamów Drwalewski, Marianów, Pieczyska, Wola Pieczyska, Wola Żyrowska, Ostrowiec, Barcice Drwalewskie, Żyrów, Lasopole, część Chynowa informujemy, iż zostały podjęte wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostawy wody na wskazanych obszarach naszej gminy.

W dniu 20 listopada 2023 r. zostały przeprowadzone kolejne badania próbek wody.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować