Informuję, iż w dniu 21 listopada 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Informacja dotycząca prowadzonych postępowań przetargowych oraz inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Chynów.
  2. Wytypowanie inwestycji w ramach MIAS - ów oraz wykonania nawierzchni drogi w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
  3. Omówienie porządku obrad LIV sesji Rady Gminy.
  4. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Chynów na rok 2024.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal