Informuję, iż w dniu 7 listopada 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych dla Gminy Chynów na rok 2024.
  2. Omówienie przejęcia sieci wodno – kanalizacyjnej od DSM i SM Kwadrat w Drwalewie.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal