W dniu 30.10.2023 r. Wójt Gminy Chynów podpisał umowę na „Modernizację stadionu sportowego w Drwalewie poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu”. Wykonawcą przedmiotowego zadania jest firma LIMON STYL SP. Z O.O., wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Inwestycja zostanie wykonana za kwotę 519 429,00 zł w terminie do 15.12.2023 r.

Zadanie dofinansowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”. Przyznana dotacja pokryje w 56,18 % koszty kwalifikowalne zadania.