Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu informuje, że na podstawie sprawozdań z badań trzech próbek wody pobranych w dniu 29.11.2023r. z wodociągu publicznego Drwalew zaopatrującego miejscowości: Drwalew, Kukały, Wola Kukalska, Drwalewice, Milanów, Adamów Drwalewski Marianów, Pieczyska, Wola Pieczyska, Wola Żyrowska, Ostrowiec, Barcice Drwalewskie, Żyrów, Lasopole, część Chynowa w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki oraz chloru


odpowiada wymaganiom
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz 2294).
Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.