Informuję, iż w dniu 12 grudnia 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Spotkanie z Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.
  2. Podsumowanie wyników ankiety w sprawie realizacji inwestycji LK 88.
  3. Omówienie porządku obrad LV sesji Rady Gminy Chynów.
  4. Praca nad budżetem Gminy Chynów na rok 2024.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal