Informuję, iż w dniu 5 grudnia 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Praca nad budżetem Gminy Chynów na rok 2024.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal