Do jednostek OSP Machcin i Drwalew trafią nowe wozy strażackie

Pod koniec listopada Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Anny Wachnik podpisał umowę z OSP Machcin na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Środki na dofinansowanie przez Gminę pochodzić będą z:

dotacji celowej uzyskanej przez Gminę z Województwa Mazowieckiego w wysokości 150.000,00 zł

środków własnych gminy w wysokości 612.352,00 zł

Jeszcze w tym roku jednostka z Machcina otrzyma samochód marki SCANIA P360, napęd 4x4, ze zbiornikiem wody o pojemności 3 m3.Samochód dostarczy firma „WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” za kwotę 1.412.532,00zł. Pojazd druhom zastąpi dotychczas eksploatowany Star 244.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnoscmazowiecka

Natomiast rozstrzygnięty został nabór wniosków w ramach projektu „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”.

W dniu 13 grudnia na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ogłoszona została lista projektów skierowana do dofinansowania, na której znalazła się i nasza gmina.

W ramach tego projektu Gmina Chynów w 2024r. planuje zakupić nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 6x6 i sprzętem specjalistycznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwalewie.

Całkowita kwota zadania to 2.144.727,50zł, z czego 1.823.018,37 zł. (85%) to dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza, a 321.709,13 zł. (15%) to wkład własny gminy.