Drodzy mieszkańcy,

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2023 r. w Urzędzie Gminy w Chynowie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie „budowy linii kolejowej nr 88 - odcinek Węzeł CPK – Grójec – Warka”, na którym stawili się przedstawiciele spółki CPK, projektanci z firmy IDOM oraz władze gminy Chynów: Wójt Tadeusz Zakrzewski, sekretarz gminy Monika Kwiatkowska, radni wraz z Przewodniczącym Stanisławem Mrozem i pracownicy urzędu.

Słowem przypomnienia – w lutym 2023 r. spółka CPK oraz firma IDOM zaprezentowały 12 wariantów przebiegu nowej linii kolejowej. Obecnie spośród nich wybrano 5 (oznaczonych jako W1, W2, W6, W8, W11), które podlegają dalszym pracom projektowym (mapa wariantów poniżej).

Cztery z wytypowanych wariantów przebiegają przez teren gminy Chynów: dwa śladem linii kolejowej nr 8 (W1 i W2) i dwa nowym szlakiem poprzez Zawady, Mąkosin, Budziszynek, Budziszyn, Pawłówkę, Drwalewice, Wolę Kukalską, Kukały, Ostrowiec, Drwalew i Żyrów (W6 i W8). Ostatni z pięciu wariantów przebiega w całości poza obszarem gminy Chynów (W11).

Na spotkaniu wskazano, iż jest to wstępny etap prac a wybrane warianty w połowie 2024 r. zostaną skierowane do konsultacji społecznych. Wariant inwestorski zostanie wyłoniony na koniec roku 2024. W ciągu tygodnia na stronie CPK mają zostać opublikowane mapy interaktywne dla analizowanych przebiegów linii kolejowej nr 88.

Należy zauważyć, iż warianty nr 1 i 2 wykorzystujące istniejącą linię kolejową ograniczą ruch pasażerski na niewydolnej już obecnie linii Warszawa – Kraków, z której korzysta wielu mieszkańców gminy Chynów dojeżdżających codziennie do pracy lub szkoły. Natomiast warianty nr 6 i 8 podzielą gminę na 2 części, przecinając tereny zabudowy mieszkaniowej i gospodarstw rolnych, utrudniając dostęp do szkół podstawowych oraz niszcząc infrastrukturę drogową gminy.

Wójt Gminy Chynów wraz z Radą Gminy podtrzymują swoje stanowisko wyrażone w Uchwale Nr XLVI/329/2023 z dnia 28 marca 2023 r. o kategorycznym sprzeciwie wobec wszystkich zaproponowanych wariantów przebiegu projektowanej linii kolejowej nr 88.

Nie zgadzamy się z opinią wyrażoną w komunikatach gmin sąsiednich jakoby warianty wykorzystujące istniejącą infrastrukturę kolejową przebiegającą przez teren gminy Chynów były „optymalnym” rozwiązaniem. Pragniemy zauważyć, że jedynie mieszkańcy gminy Chynów mają prawo wyrażać swoje stanowisko w tejże sprawie, a określanie tych wariantów jako najmniej inwazyjne jest dla nas krzywdzące.

Wójt Gminy Chynów

Tadeusz Zakrzewski

Pliki do pobrania