Informuję, iż w dniu 12 stycznia 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z potrzebami inwestycyjnymi na rok 2024 terenie Gminy Chynów.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal