Informuję, iż w dniu 23 stycznia 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Omówienie inwestycji do realizacji w roku 2024.
  2. Zapoznanie się z projektem porządku obrad LVI sesji Rady Gminy.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z-ca Przewodniczącego komisji
Marek Brzeziński