Informuję, iż w dniu 10 stycznia 2024 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie z treścią skargi, która wpłynęła do komisji.
  2. Rozpatrzenie pisma i zajęcie stanowiska w sprawie.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Krzysztof Wojda