Wójt Gminy Chynów

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju na pędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą wypłacane w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Wniosek należy składać w budynku A pok. Nr 107, tel. 486615735 w godzinach pracy urzędu