Do naszej Gminy trafi blisko 642.320zł na 12 projektów

Gmina Chynów otrzyma dotację na realizację następujących inwestycji:

„Mazowsze dla Sportu” Budowa skateparku w miejscowości Drwalew – nowy skatepark zostanie wybudowany przy boisku w Drwalewie, będzie miejscem dla amatorów jazdy na rolkach, deskorolkach czy wrotkach. Kwota uzyskanego dofinansowania to 226.730zł

„Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych” Modernizacja Domu Kultury w Chynowie - etap II – przeprowadzimy dalszą modernizacja budynku domu kultury, który obejmie remont głównego wejścia do budynku, wymianę drzwi, remont schodów wewnętrznych wraz z barierką, modernizacja sali dydaktycznej oraz kuchni. Kwota uzyskanego dofinansowania to 125.600zł

„Mazowsze dla Sołectw” Rozbudowa oświetlenia ulicznego – otrzymaliśmy wsparcie na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w pięciu sołectwach – Machcin, Krężel, Grobice, Drwalew i Barcice Drwalewskie oraz budowę chodnika na ulicy Leśnej w Sułkowicach. Kwota uzyskanej dotacji to 90.000zł

„Mazowsze dla Klimatu” Budowa zielonych wiat przystankowych - zostaną wybudowane nowe wiaty przystankowe obsadzone zielenią. Kwota uzyskanej dotacji to 105.000zł

„Mazowsze dla straży” MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – dotacje uzyskaliśmy dla OSP Machcin. W ramach prac budowlano- remontowych garażu zostanie wykonany remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, zostaną wykonane roboty naprawcze tynków, ściany zyskają nowe, trwałe odporne na zmywanie powłoki. Kwota uzyskanej dotacji to 40.000zł


„Mazowsze dla straży” OSP-2024 – wszystkie wyjazdowe jednostki OSP z terenu Gminy czyli Chynów, Drwalew, Machcin, Janów i Watraszew otrzymają nowoczesny sprzęt i umundurowanie za kwotę 80 tys. zł. Połowa wspomnianej kwoty zostanie pokryta z dotacji zdobytej w ramach programu OSP-2024, drugą połowę zapewni w ramach swego budżetu gmina.

„Mazowsze dla zwierząt” Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Chynów w 2024 roku –mieszkańcy gminy Chynów będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania zabiegu weterynaryjnego kastracji lub sterylizacji swoich psów i kotów oraz z darmowego elektronicznego znakowania (chipowania). Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 990zł.


Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski dziękuję Adam Struzik oraz Zarządowi Województwa Mazowieckiego, Leszek Przybytniak - radny sejmiku województwa mazowieckiego i Radnym Sejmiku Województwa za otrzymane wsparcie finansowe

#Mazowszepomaga,

#programywsparcia

#solidarnoscmazoweicka

#GminaChynow, #Tusmakujezycie