Informuję, iż w dniu 20 lutego 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Informacja o przewidywanej nadwyżce budżetowej za rok 2023.
  2. Omówienie inwestycji.
  3. Zapoznanie się z wynikami przetargów.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal