Informuję, iż w dniu 6 lutego 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wytypowanie inwestycji do realizacji w roku 2024 na terenie Gminy Chynów.
  2. Przedstawienie prowadzonych inwestycji rozpoczętych w roku 2023.
  3. Informacja dotycząca przetargów na remonty dróg.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal