I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Chynów z dnia 28 marca 2024 roku

Na podstawie art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 2022 poz. 1277 i 2418 oraz 2023 poz. 497) Wójt Gminy Chynów podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w czasie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Wójt Gminy Chynów

Tadeusz Zakrzewski