Gmina Chynów planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Montaż magazynów energii na terenie Gminy Chynów” w ramach trwającego naboru w programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.3 Odnawialne Źródła Energii.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają instalacje fotowoltaiczne i są zainteresowani montażem w swoim budynku magazynu energii elektrycznej proszeni są o wypełnienie załączonej ankiety w terminie do 5 kwietnia 2024 r.

Podstawowe założenia projektu:

- maksymalny poziom dofinansowania UE: 85%;

- dotyczy tylko budynków z istniejącą instalacją fotowoltaiczną;

- w ramach projektu nie ma możliwości budowy lub rozbudowy instalacji fotowoltaicznych;

- maksymalna moc magazynu energii może wynosić 1,5 krotność mocy zainstalowanej fotowoltaiki.

Link do regulaminu konkursu:

https://funduszeuedlamazowsza.eu/lista_nabory/2-3-...

Ankiety można składać w formie papierowej lub elektronicznej.

Adres e-mail: ochrona.srodowiska@chynow.pl

Telefon kontaktowy: 48 6615771