Informuję, iż w dniu 12 marca 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Spotkanie z przedstawicielami CPK oraz firmy wykonującej projekt.
  2. Informacja o prowadzonych procedurach przetargowych.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal