Informuję, iż w dniu 19 marca 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podsumowanie spotkania z przedstawicielami CPK.
  2. Zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad LVII sesji Rady Gminy Chynów.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal