W dniu 12 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy w Chynowie odbyło się spotkanie informacyjno - konsultacyjne w sprawie „budowy linii kolejowej nr 88 - odcinek Węzeł CPK – Grójec – Warka”, na którym stawili się przedstawiciele spółki CPK, projektanci z firmy IDOM oraz władze gminy Chynów: Wójt Tadeusz Zakrzewski, radni wraz z Przewodniczącym Stanisławem Mrozem, pracownicy urzędu i mieszkańcy gminy Chynów.

W trakcie spotkania przedstawiono 4 z pięciu wariantów, które mają przebiegać przez teren gminy Chynów: dwa śladem linii kolejowej nr 8 (W1 i W2) i dwa nowym szlakiem poprzez Zawady, Mąkosin, Budziszynek, Budziszyn, Pawłówkę, Drwalewice, Wolę Kukalską, Kukały, Ostrowiec, Drwalew i Żyrów (W6 i W8). Ostatni z pięciu wariantów przebiega w całości poza obszarem gminy Chynów (W11).

Na spotkaniu Wójt Gminy, Rada Gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy zajęli negatywne stanowisko wobec inwestycji spółki CPK w gminie Chynów. Władze Gminy Chynów podtrzymały swoje stanowisko wyrażone w Uchwale Nr XLVI/329/2023 z dnia 28 marca 2023r. o kategorycznym sprzeciwie wobec wszystkich zaproponowanych wariantów przebiegu projektowanej linii kolejowej nr 88

Mieszkańcy mogą składać uwagi poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej na adres konsultacje-cpk@idom.com lub w wersji papierowej na adres ul. Żelazna 28/30, piętro III, 00-832 Warszawa w terminie do 04.04.2024r.


Wójt Gminy Chynów

Tadeusz Zakrzewski

Pliki do pobrania