Informuję, iż w dniu 17 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się LVIII sesja Rady Gminy Chynów.

Porządek obrad:

 1. otwarcie LVIII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2023- 2030, z perspektywą do 2035 roku
 7. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2031
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024
 9. sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i filii w Drwalewie za rok 2023
 10. sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury w Chynowie za rok 2023
 11. sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2023
 12. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chynowie za rok 2023
 13. sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2023
 14. zapytania i wolne wnioski
 15. zakończenie LVIII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz