Informuję, iż w dniu 12 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przedstawienie otrzymanych opinii dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2023 – 2030 z perspektywą do 2035 r.
  2. Zapoznanie z trwającymi procedurami przetargowymi.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal