W związku z wystąpieniem na terenie gminy Chynów przymrozków wiosennych informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i sadowniczych.

Wypełniony wniosek ( druk dostępny w załączniku lub w Urzędzie Gminy Chynów) można składać w terminie od 13 maja do 28 maja 2024 r.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć:

- wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2024 ( bez mapek ), złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- kopię polisy ubezpieczeniowej upraw, jeśli uprawy były ubezpieczone.