Informuję, iż w dniu 11 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
  2. Przedstawienie bieżących inwestycji powadzonych na terenie Gminy Chynów.
  3. Informacja dotycząca możliwości zakupu wozu asenizacyjnego dla GZGK w Chynowie.
  4. Omówienie porządku obrad III sesji Rady Gminy Chynów.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz