Informuję, iż w dniu 2 lipca 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozdysponowanie tłucznia na poszczególne odcinki dróg.
  2. Informacja dotycząca budowy hali sportowej Olimpia.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z-ca Przewodniczącego komisji
Krzysztof Wojda