Zawiadamiam, że w dniu 4 lipca 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie decyzji w sprawie rozdysponowania tłucznia drogi gminne.
  2. Ustalenie terminów wyborów na sołtysów w Gminie Chynów.
  3. Ustalenie terminu i porządku obrad V Sesji Rady Gminy Chynów.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Łukasz Grochal