Czym są niewybuchy i niewypały , jak postępować i jakie służby powiadamiać w przypadku odnalezienia niechcianych niespodzianek?

Wiosną ruszają wzmożone prace budowlane oraz prace na polach. Wtedy to do straży pożarnej oraz policji wpływa najwięcej zgłoszeń o znalezieniu niewybuchów i niewypałów, które kilkadziesiąt lat przeleżały w ziemi. Mimo upływu czasu i czynników naturalnych, przedmioty takie mogły wcale nie stracić swoich zdolności bojowych i mogą nadal stanowić realne zagrożenie.

Niewybuch – jest to każdy przedmiot zawierający ładunek wybuchowy lub materiał wybuchowy w stanie wolnym, który powinien zdetonować, jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych do tego procesu nie doszło do wybuchu.

Niewypał – jest to amunicja zawierająca ładunek miotający, która nie wypaliła mimo stworzenia odpowiednich warunków do tego procesu. Pojęcia niewypału używa się wobec dwóch rodzajów amunicji: wybuchającej z siłą mniejszą od detonacji, oraz zapalającej się.

Przedmioty, które są przeważnie odnajdywane:

  • bomby lotnicze,
  • granaty,
  • ładunki materiałów wybuchowych,
  • miny,
  • naboje artyleryjskie i karabinowe,
  • zapalniki,
  • pancerzownice,
  • pociski,
  • złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Jak postępować?

Przede wszystkim należy zachować środki bezpieczeństwa. Nie wolno podnosić, przenosić i majstrować przy znalezisku. Dobrze jest też wyraźnie oznakować miejsce odnalezienia niewybuchu w celu ostrzeżenia osób postronnych, aby nie narażać ich bezpośrednio na niebezpieczeństwo.
Po znalezieniu niewybuchu lub niewypału należy powiadomić policję, która po otrzymaniu zgłoszenia wyśle na miejsce patrol w celu zebrania dodatkowych i szczegółowych informacji oraz następnie, w zależności od sytuacji powiadomi ona inne służby, w tym saperów. Przeważnie po potwierdzeniu przez przybyły patrol policji, że np. na naszej posesji lub w polu znajduje się niewybuch bądź niewypał, powiadamia się Ochotniczą Straż Pożarną w celu zabezpieczenia i nadzorowania miejsca do czasu przyjazdu patrolu rozminowania. Oczywiście, jeżeli niewybuchy odnajdywane są np. w mieście, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla ludności cywilnej, wtedy procedury wyglądają nieco inaczej. Wówczas na przykład w danym rejonie wstrzymywany jest ruch, a w wyznaczonym promieniu przeprowadza się ewakuację mieszkańców.

Podczas zgłaszania należy dokładnie określić miejsce oraz podać szczegółowy opis znalezionego przedmiotu, numer naszego telefonu oraz swoje nazwisko. Jeśli znalezisko znajduje się w miejscu trudnym do zlokalizowania, np. pole, las, to zostaniemy prawdopodobnie również poproszeni o wyjście na pobliską drogę, bądź w uzgodnione z przyjmującym od nas zgłoszenie dyżurnym miejsce, w którym spotkamy się z wysłanym patrolem policji oraz pokierujemy go bezpośrednio do miejsca odnalezienia przedmiotu.

Pamiętaj !

Znalazłeś niewypał lub niewybuch dzwoń natychmiast pod numer:  997 , 998   bądź 112

Opracowała : Elżbieta Sosnowska