Zakończyła się termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Chynowie.

W dniu 26 maja 2022r. odbyły się odbiory końcowe, w których uczestniczył: Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski, Radni Gminy Norbert Stasiak i Łukasz Grochal, Kierownik SP ZOZ w Chynowie Dariusz Nogal oraz przedstawiciele Wykonawcy SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

W ramach inwestycji wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, piwnic i stropodachu, modernizację centralnego ogrzewania, wymianę bram garażowych i okien w piwnicach, na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną.

Dzięki termomodernizacji zmniejszą się zdecydowanie koszty ogrzewania budynku. Zwiększy się efektywność energetyczna, co przekłada się na ograniczenie zużycia paliwa, a tym samym emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza. Budynek zyskał nowe, ciekawe walory estetyczne.

Koszt zadania to 1.111.736,37 zł. Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.