Gmina Chynów informuje, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa miasteczka rowerowego przy szkole podstawowej w Sułkowicach”.

W ramach inwestycji zostanie wykonany plac manewrowy dla rowerzystów wraz z rondem, przejazdem kolejowym, ulicznymi zebrami i różnego typu skrzyżowaniami.

Zadanie realizowane w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Kwota dofinansowania wyniesie 439 613,83 PLN