Obecnie trwają remonty w budynku Publicznego Gimnazjum oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, jest to wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Aktualnie zakończono prace polegające na:

- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,

- wymianie opraw oświetleniowych w budynku Publicznego Gimnazjum,

oraz częściowo wykonano:

-przebudowę i modernizację kotłowni gazowej,

- wymianę opraw oświetleniowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- wymianę instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.