Nasza gmina jest beneficjentem projektu współfinansowanego z funduszy europejskich RPMA.10.01.01-14-b857/18 pt. „Szkoła przyszłości”. Projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w Budziszynku, Chynowie, Drwalewie, Machcinie, Pieczyskach, Sułkowicach, Watraszewie i Zalesiu;

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 781 uczniów oraz wzrost kompetencji zawodowych 100 nauczycieli.

Działania realizowane w ramach projektu będą podzielone na trzy moduły:

  • Zajęcia dydaktyczne i warsztatowe, a w tym zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, kółka zainteresowań min. z robotyki, programowania i przedmiotów ścisłych oraz zajęcia z rozwoju kompetencji osobistych i umiejętności teleinformatycznych
  • Szkolenia dla nauczycieli
  • Zakup sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie.

Całkowita wartość projektu to 2 087 592 zł, a wysokość dofinansowania to 1 959 192 zł, w tym z Funduszy Europejskich – 1 670 073,60 zł