Samorząd Chynowa obecnie realizuje projekt kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Projektem zostały objęte 3 budynki. W budynkach Ośrodka Zdrowia w Chynowie i PSP w Sułkowicach termomodernizacja została zakończona, a obecnie trwa jeszcze termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Drwalewie.

Inwestycja w szkole w Drwalewie zakłada wymianę i docieplenie pokrycia dachowego, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, remont kotłowni wraz z montażem nowych kotłów gazowych, docieplenie podłóg i ułożenie nowych posadzek, wymianę oświetlenia na energooszczędne oprawy typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chynów”, na który Gmina Chynów uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie ponad 1,9 mln zł.