W związku z realizacją projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych” Gmina Chynów informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych.


Dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko utworzony i udostępniony został specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl, a także elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci