Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych”. Roboty budowlano-montażowe przebiegają zgodnie z harmonogramem inwestycji. Wykonawca zbliża się do końca etapu budowy nowych obiektów oczyszczalni: reaktora biologicznego i budynku technologicznego. Rozpoczął się montaż urządzeń technologicznych. Zakładany termin zakończenia inwestycji i oddania obiektu do użytkowania to grudzień 2019 r.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w kwocie do 3 757 095,04 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu 7 417 512,21 zł brutto.