W gminie Chynów rozpoczęto roboty budowlane związane z „Modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych”. Wykonawcą modernizacji i rozbudowy oczyszczalni jest konsorcjum firm: INSTAL WARSZAWA S.A., oraz Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu 7 417 512,21 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w kwocie do 3 757 095,04 zł.