W dniu 12 grudnia 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Sułkowicach. W otwarciu uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Chynów – Tadeusz Zakrzewski, Starosta Grójecki – Krzysztof Ambroziak, Naczelnik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Grójcu – Teresa Ostatek, Przewodniczący Rady Gminy Chynów – Stanisław Mróz, Proboszcz Parafii Chynów ks. kan. dr Piotr Borys, Inspektor nadzoru inwestorskiego – Grzegorz Rogoś, a także przedstawiciele wykonawcy INSTAL Warszawa S.A., na czele z Prezesem Zarządu Andrzejem Grygo.

Zaproszeni goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, a Ksiądz Proboszcz poświęcił wykonaną inwestycję, by służyła mieszkańcom przez następne lata. Wydarzenie było zwieńczeniem niespełna dwuletniej inwestycji, będącej jednym z największym projektem zrealizowanym w Gminie Chynów od wielu lat.

Inwestycja została wykonana w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych”, które zostało dofinansowane ze środków unijnych przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dotacji to 3.672.765 zł, a koszt całkowity 7.219.269 zł brutto.

Celem inwestycji było zminimalizowanie oddziaływania oczyszczalni na najbliższe otoczenie poprzez: poprawę jakości ścieków wypływających, zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, eliminację uciążliwości zapachowych, a także uporządkowanie gospodarki osadowej (innowacyjna instalacja do przetwarzania osadów, której produktem końcowym będzie ulepszacz gleby, przeznaczony do stosowania w rolnictwie).