Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów

Gmina Chynów informuje o trwającej realizacji projektu o nazwie: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów”

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w dniu 30.10.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno–Usługowym „WIMAR” Waldemar Markowski, Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica na wykonanie ww. zadania. W ramach projektu zostanie wykonane 327 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długość 7,69 km.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość przedsięwzięcia: 2 552 944,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 1 097 041,00 PLN

Źródło: Tomasz Gwardys