W dniu 27 października na XXXIII sesji Rady Gminy uchwalono Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r.