W dniu 27 października 2015r. na VIII sesji Rady Gminy uchwalono Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016r.