W dniu 29 listopada 2016r. na XX sesji Rady Gminy uchwalono Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r.