Ogłoszenie z dnia 7 lutego 2018r.

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów

Nr 4/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w dziedzinach:

Zadanie 1 - karate WKF/Shotokan na terenie Gminy Chynów  - ofertę Klubu Sportowego „GROT” 05-650 Chynów, ul. Sportowa 3 – kwota dotacji 24.000zł

Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Gminy Chynów – ofertę Gminnego Klubu Sportowego Chynów 05-650 Chynów – kwota dotacji 45.000zł

Zadanie 3 – koszykówka dla dzieci  i młodzieży na terenie Gminy Chynów– ofertę Gminnego Klubu Sportowego Chynów 05-650 Chynów – kwota dotacji 9.000zł

  Wójt Gminy Chynów  

(-)Tadeusz Zakrzewski

Pliki do pobrania