Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2019 r.

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów

Nr 2/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinach:

Zadanie 1 - karate na terenie Gminy Chynów- ofertę Klubu Sportowego „GROT” 05-650 Chynów, ul. Sportowa 3 – kwota dotacji 29.000zł

Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Gminy Chynów – ofertę Gminnego Klubu Sportowego Chynów 05-650 Chynów – kwota dotacji 55.000zł

Zadanie 3 – koszykówka dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Chynów– ofertę Gminnego Klubu Sportowego Chynów 05-650 Chynów – kwota dotacji 14.000zł

Wójt Gminy Chynów

(-)Tadeusz Zakrzewski

Pliki do pobrania