Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2023r.

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów

Nr 30/2023 z dnia 23 marca 2023 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji lokalnego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, jednostek samorządowych i innych grup aktywnych z terenu gminy Chynów wspierającego finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i podmioty najlepszych projektów o charakterze publicznym.

Zadanie 1Program „Działaj Lokalnie w Gminie Chynów – wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka ul. Warszawska 45

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł

Wójt Gminy Chynów

(-) Tadeusz Zakrzewski

Pliki do pobrania