Ogłoszenie z dnia 1 lutego 2023r.

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów

Nr 4/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w dziedzinach:

Zadanie 1 - karate na terenie Gminy Chynów  - ofertę Klubu Sportowego „GROT” 05-650 Chynów, ul. Sportowa 3 – kwota dotacji 35.000zł

Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Gminy Chynów – ofertę Gminnego Klubu Sportowego 05-650 Chynów, ul. Wolska 6 – kwota dotacji 85.000zł

  Wójt Gminy Chynów

(-)Tadeusz Zakrzewski

Pliki do pobrania