Typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”

Nazwa operacji:

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Chynów”

Cel operacji:

Wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chynów.

Planowane wyniki operacji:

Montaż 169 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej o długości 698 m w miejscowościach Budziszynek i Węszelówka.

Kwota dofinasowania: 1 635 374 zł

Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.