Gmina Chynów zakończyła projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W miejscowościach nie mających dostępu do kanalizacji sanitarnej zamontowanych zostało 169 sztuk biologicznych oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji to 3.049.686,60 zł.

Inwestycja była dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zadanie: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Chynów.

Łącznie w programach zrealizowanych przez gminę wykonane zostało już niemal 400 oczyszczalni. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców samorząd planuje kolejny raz ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w indywidualnych gospodarstwach domowych.