Gmina Chynów informuje, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Chynów podpisał umowę na wykonanie 169 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest: Firma Inwestycji Budowlanych ALU-MIX Adrian Mika, ul. Gołdapska 31, 19-400 Olecko.

Montowane będą przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków typu przepływowego z osadem czynnym, posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1, produkowane przez litewską firmę „Traidenis”.

Wysokość umowy: 3.055.615,20 zł brutto

Umowa zakłada wykonanie montaż wszystkich urządzeń do 30 czerwca 2022 r.

Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach zadania: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Chynów.